Často kladené otázky

Často kladené otázky

Áno, môžete nám zavolať pre všetko, čo súvisí so službou nákupu. Telefónne číslo je: +421917135208
Áno, ponuku dostanete bezplatne a nezáväzne. Nie sme aukčný dom, obchodník ani sprostredkovateľ, a preto si neúčtujeme žiadne dodatočné náklady. Takže aj keď sa rozhodnete predať, nebudú vám účtované žiadne dodatočné náklady.
Cenu, ktorú vystavujeme, určuje znalec na základe vami poskytnutých informácií. Okamžite dostanete ponuku, ktorá je platná 7 dní.
Vozidlo vždy kupujeme od priameho vlastníka. Ak je auto viazané nejakým úverom, treba ho vyplatiť a po vyplatení sme schopní vozidlo od vás kúpiť.
Za vaše vozidlo zaplatíme priamo bankovým prevodom. V závislosti od vašej banky uvidíte kredit priamo na svojom účte. Niekedy môže dôjsť k oneskoreniu o jeden pracovný deň.
V každom prípade áno. Vyplňte údaje o majiteľovi, aby boli uvedené v zmluve. Pri predaji vás musí splnomocniť majiteľ.
Áno, za predpokladu, že ide o vozidlo registrované na Slovensku, ktoré nie je v majetku spoločnosti. V prípade vášho vozidla však môžu nastať osobitné okolnosti, ktoré ovplyvnia cenu. Napríklad nahlásené poškodenie, technické závady, podozrivý počet najazdených kilometrov, absencia STK atď. Tieto faktory vyriešia naši predajcovia v ponuke, ktorú predložia (pozri tiež Stanovenie ceny).
Áno, odkúpime aj vaše vozidlo. Uistite sa, že ste to jasne uviedli, keď sa vás na tieto veci opýtame
     Na prijatie ponuky máte 7 dní. Po prijatí ponuky sa musí realizácia uskutočniť do 2 týždňov. Ak je dátum predloženia neskorší, ponuka (cena) môže byť upravená.
Chápeme, že ste vozidlo starostlivo opísali. Chápeme aj to, že nie ste odborník, preto sa nemusíte obávať, vaše auto pred kúpou vždy odborne posúdime.

Spoločne skontrolujeme, či auto zodpovedá opisu a či sme nenašli nejaké odchýlky, ktoré by ovplyvnili cenu. Myslite na technické závady alebo poškodenia.

Vo výnimočnom prípade, že auto naozaj nezodpovedá popisu, na základe ktorého bola ponuka vypracovaná, budeme musieť ponuku stiahnuť a kúpnu zmluvu nepodpísať.
1. Ak ponuku prijmete, bude vás kontaktovať náš zamestnanec a dohodne si s vami stretnutie.
2. Náš pracovník skontroluje vaše vozidlo a porovná ho s opisom, ktorý ste uviedli. Stretnutie trvá približne 30 minút. Dohodneme sa, či vozidlo priveziete k nám, alebo zabezpečíme jeho prepravu.
3. Odovzdáte kľúče a doklady od vozidla a v prípade potreby dostanete sken technického preukazu.
4. Peniaze prevedieme okamžite.

Veľký technický preukaz, malý technický preukaz, servisnú knižku, dokumentáciu k vozidlu, typový list k ťažnému zariadeniu, ak je, overí sa plná moc k prepisu vozidla.

Kúpnu zmluvu, spolu s VTP a ORV a overenou plnou mocou a žiadosťou podávame na príslušný úrad na prepis vozidla a v prípade potreby zašleme sken VTP po jeho prepisu.

Áno, to je samozrejme možné, ale výkupom vozidla preberáme všetky záväzky my. Môže sa stať, že predajom vlastnými silami môžete získať lepšiu ponuku. Avšak predať a predať sú dve rôzne veci – nemáte garanciu ničoho, až do momentu, kedy auto bolo naozaj predané. Naša ponuka je konečná a garantovaná prevzatím ďalších starostí, ktoré môžu nastať v prípade predaja vozidla.
Máme to v prehlásení o ochrane osobných údajov, v ktorom je všetko vysvetlené. V skratke to znamená, že vaše osobnú údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, slúžia iba na kontaktovanie s cieľom predaja vozidla.